Harmonogram zajęć - Projekt pn. "Zaopiekowani" - Październik 2023 r.

poniedziałek, 02 października 2023

 Projektu pn.: „Zaopiekowani” 

 

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w miesiącu październiku odbędą się systematyczne usługi opiekuńcze w formie Klubu Seniora oraz  zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne, ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii  oraz wyjście integracyjne do restauracji według poniższego harmonogramu :

- zajęcia artystyczne:

19.10.2023 (czwartek) – 13:00 – 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - zajęcia muzyczne: 

                                                                                                                                                                                               - wyjście integracyjne do restauracji:

      

- ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii: 

03.10.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                     10.10.2023 (wtorek) -  12:00 - 14:00                                                                                                                                11.10.2023 (środa) - 12:00 - 14:00                                                                                                                            12.10.2023 (czwartek) - 11:00 - 12:00                                                                                                                            17.10.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                                  18.10.2023 (środa) - 12:00 - 14:00                                                                                                                        19.10.2023 (czwartek) - 11:00 - 12:00                                                                                                                 24.10.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                              25.10.2023 (środa) - 12:00 - 14:00                                                                                                                    26.10.2023 (czwartek) - 11:00 - 13:00                                                                                                                        31.10.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                                                                                                                       

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A.

Terminy zajęć mogą ulec zmianie.