Przedłużenie naboru wniosków !

środa, 15 maja 2024

Program „Opieka Wytchnieniowa”

Do wyczerpania miejsc, zostaje przedłużony nabór wniosków, do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, ze względu na mniejszą niż zakładano ilość złożonych wniosków.