Zawieszenie nabory wniosków

środa, 22 maja 2024

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Z dniem 22 maja 2024 r. zawieszony zostaje nabór wniosków, do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.