Harmonogram zajęć - Projekt pn. "Zaopiekowani" - Sierpień 2023 r.

czwartek, 27 lipca 2023

 Projektu pn.: „Zaopiekowani” 

 

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w miesiącu sierpniu odbędą się  zajęcia artystyczne, ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii oraz warsztaty ogrodnicze  według poniższego harmonogramu:

- zajęcia artystyczne:

10.08.2023 (czwartek) – 13:00 – 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii: 

01.08.2023 (wtorek) – 12:00 – 14:00 
03.08.2023 (czwartek) – 12:00 – 14:00                                                                                                                              08.08.2023 (wtorek) – 12:00 – 14:00 
10.08.2023 (czwartek) - 12:00 – 14:00 
14.08.2023 (poniedziałek) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- warsztaty ogrodnicze

02.08.2023 (środa) - 13:00 - 15:15                                                                         

- zajęcia muzyczne                                                                                   

22.08.2023 (wtorek) - 13:00 - 14:30                                                                                                                                                                                                                      

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A.