Harmonogram zajęć - Projekt pn. "Zaopiekowani" - Wrzesień 2023 r.

wtorek, 05 września 2023

 Projektu pn.: „Zaopiekowani” 

 

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w miesiącu wrześniu odbędą się systematyczne usługi opiekuńcze w formie Klubu Seniora oraz  zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne, ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii  oraz wyjście integracyjne do restauracji według poniższego harmonogramu :

- zajęcia artystyczne:

14.09.2023 (czwartek) – 13:00 – 14:30                                                                                                                21.09.2023 (czwartek) - 13:00 - 14:30 - odwołane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - zajęcia muzyczne: 

14.09.2023 (czwartek) – 09:15 – 10:45 - odwołane                                                                                                          21.09.2023 (czwartek) - 09:15 - 10:45 - odwołane                                                                                                                                                                                                                                               

- wyjście integracyjne do restauracji:

11.09.2023 (poniedziałek) - 13:00 - 15:30                                                                                                        12.09.2023 (wtorek) - 13:00 - 15:30                                                                                                                                  13.09.2023 (środa) - 13:00 - 15:30        

 

- ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii: 

19.09.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                     20.09.2023 (środa) -  12:00 - 14:00                                                                                                                                21.09.2023 (czwartek) - 11:00 - 13:00                                                                                                                            26.09.2023 (wtorek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                                    27.09.2023 (środa) - 12:00 - 14:00                                                                                                                                  28.09.2023 (czwartek) - 11:00 - 13:00                                                                                                                        29.09.2023 (piątek) - 12:00 - 14:00                                                                                                                                                                                                                                

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A.

Terminy zajęć mogą ulec zmianie.