Dzienny Dom Pomocy

Pobyt w Dziale Wsparcia Dziennego w DDP przeznaczony jest dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Szczecinek i zdolnych do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z samoobsługą i nie wymagających specjalistycznej pomocy. Pobyt możliwy  jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od  8:30 do 15:00.
Dział Wsparcia Dziennego w DDP świadczy usługi w postaci zapewnienia pobytu dziennego w ośrodku wsparcia, obejmującego:
1.    Pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego spędzania czasu, w tym wsparcia w czynnościach samoobsługowych.
2.    Pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.
3.    Poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
4.    Prowadzenie zajęć aktywizujących, w tym mi.in. z zakresu terapii zajęciowej, wspierających ruchowo, warsztatach, spotkaniach edukacyjnych.
5.    Zapewnienie realizacji potrzeb kulturalnych i uczestnictwa w spotkaniach okolicznościowych. 
6.    Integracja ze społecznością lokalną, w tym  międzypokoleniowa.
7.    Stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów ( kawa, herbata, woda).
Pobyt w Dziale Wsparcia Dziennego w DDP przyznawana jest decyzją administracyjną, wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
Decyzja o przyznaniu pomocy wymaga przeprowadzenia wywiad środowiskowego przez pracownika socjalnego.