Dzienny Dom Pomocy

W ramach pobytu w Dziennym Domu Pomocy "Złota Jesień", ośrodek wsparcia zapewnia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych:

  • terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną
  • posiłek
  • stacjonarne usługi opiekuńcze

Możliwość pobytu w Dziennym Domu Pomocy "Złota Jesień"  przyznawana jest decyzją administracyjną, wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Decyzja o przyznaniu pomocy wymaga przeprowadzenia wywiad środowiskowego przez pracownika socjalnego.