Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku jest Pani Blanka Makowielska

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku, ul. Połczyńska 2A, 78-400 Szczecinek, telefon kontaktowy: 94 37 453 24,

adres e-mail: iod@mcw.szczecinek.pl