Klub Seniora

Klub Seniora jest dziennym ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku. Przeznaczony jest dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek Uczestnictwo wymaga złożenia deklaracji. Klub Seniora jest ośrodkiem. Klub czynny jest przez 3 dni w tygodniu w godzinach od 12:30 do 15:30.
Celem działalności Klubu jest integracja i akwizycja społeczna, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i społecznych oraz promocja zdrowego stylu życia. Do uczestnictwa niezbędne jest złożenie deklaracji.
Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Klubu samopomocy  pn. „Klub Seniora” w Szczecinku.

Regulamin Organizacyjny Klubu samopomocy pn. "Klub Seniora"