Posiłek z dowozem

Posiłek z dowozem jest usługą świadczoną przez Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku. 


Przyznaje się ją na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
. Usługa ta jest odpłatna. 

Posiłek z dowozem jest realizowany sześć raz w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące usługi pod numerem telefonu: 94 37 453 24

Wyprowiantowanie należy zgłaszać telefonicznie do godziny:  09:00 dnia poprzedzającego 

Płatność za posiłek:  do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

(UWAGA: w przypadku odpłatności mniejszej lub równej 10 zł, odpłatności nie pobiera się.)

DANE DO PŁATNOŚCI

Numer konta Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku:                                                                                                                      Bank Spółdzielczy Jastrowie: 48 8935 0009 1300 4771 2000 0010