POSIŁEK Z DOWOZEM

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku organizuje usługę dostarczania posiłków do miejsc zamieszkania osób w wieku sędziwym  i z niepełnosprawnością, które mają ograniczone możliwości samodzielnego ich przygotowywania. Usługa realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS w Szczecinku. Jest to odpłatna forma wsparcia, zależna od sytuacji materialnej osoby korzystającej.