SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Ich zakres obejmuje m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby ze specjalistycznym wykształceniem zawodowym, są realizowane na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, zależne od sytuacji materialnej osoby korzystającej.