Stacjonarna usługa opiekuńcza

Stacjonarna usługa opiekuńcza świadczona jest dla osób chorych na Alzheimera i z zaburzeniami otępiennymi oraz oferuje wsparcie dla ich opiekunów.

Usługa realizowana jest:  1 x w tygodniu - piątek -09:00 -14:00 (5 godz.).

Oferta obejmuje:

  • zajęcia prowadzone z elementami metody Montessori Senior
  • wsparcie i pomoc przy czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłku, ubieraniu się, poruszaniu
  • elementy terapii zajęciowej (zajęcia: intelektualne, rekreacyjne/ruchowe, manualne, integracyjne/muzyczne) mające na celu podtrzymanie sprawności psychofizycznych i zagospodarowanie czasu wolnego
  • treningi umiejętności społecznych - trening kulinarny, higieniczny i samoobsługi mające na celu podtrzymanie umiejętności samoobsługowych

 

Stacjonarna usługa opiekuńcza jest usługą odpłatną.

Płatność za stacjonarną usługę opiekuńczą:  do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Numer konta Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku:                                                                                                                      Bank Spółdzielczy Jastrowie: 48 8935 0009 1300 4771 2000 0010