Terapia zajęciowa, wsparcie i aktywizacja społeczna

W ramach pobytu oferujemy :

Terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną, a w tym:

1) zajęcia z zakresu terapii zajęciowej:

 • muzyczne (wokalne, rytmiczne, ruchowe)
 • manualne
 • kulinarne
 • intelektualne
 • integracyjne
 • rekreacyjno-sportowe
 • ruchowe
 • świetlicowe

2) treningi umiejętności społecznych (grupowe lub indywidualne):

 • samoobsługi
 • nowoczesnych technologii
 • ćwiczenia sprawności intelektualnej

3) organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych, zabaw tanecznych, wycieczek i wyjazdów, spotkań o charakterze kulinarnym, edukacyjnym i rekreacyjnym

4) realizowanie programów i projektów aktywizacyjnych

5) rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez funkcjonowanie kółek zainteresowań

6) organizowanie i przeprowadzanie kursów i warsztatów dla seniorów o charakterze edukacyjnym, artystycznym lub terapeutycznym