USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mają na celu zapewnienie wsparcia i umożliwienie funkcjonowania osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób. Wachlarz świadczonych usług obejmuje czynności związane z higieną, pielęgnacją,  żywieniem, organizacją gospodarstwa domowego czy zapewnieniem kontaktów z otoczeniem. Każde z podejmowanych działań ma na celu utrzymanie podopiecznego, jak najdłużej w miejscu zamieszkania i własnym środowisku życia. Usługi opiekuńcze świadczone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą. Jest to odpłatna forma wsparcia, realizowana na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, zależna od sytuacji materialnej osoby korzystającej.