Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia
- miejsce, gdzie troska o potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnością
łączy się z jakością świadczonych usług.
Słyszymy - Poznajemy - Odpowiadamy

Aktualności

Zawieszenie nabory wniosków

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zawieszenie naboru wniosków

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zawieszenie naboru wniosków

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Przedłużenie naboru wniosków!

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

OGŁOSZENIE

PRACA - OSOBA DO SPRZĄTANIA