Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek.

Celem działalności MCW jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę
lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
oraz przeciwdziałanie izolacji i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zadania MCW obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 • organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;
 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora;
 • opracowanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • inspirowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej.

Aktualności

Zajęcia manualne - 16.03.2023 r.
Czytaj więcej

Zajęcia manualne - 16.03.2023 r.

Zajęcia manualne z seniorami z DDP 'Złota Jesień" - ozdoba wielkanocna.

Imieniny Domowniczek DDP
Czytaj więcej

Imieniny Domowniczek DDP "Złota Jesień" - 15.03.2023 r.

Uroczyste obchody imienin Domowniczek z DDP 'Złota Jesień"

Nabór wniosków do Programów z Funduszu Solidarnościowego
Czytaj więcej

Nabór wniosków do Programów z Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” 2023: nabór wniosków

Nabór wniosków do Programów z Funduszu Solidarnościowego
Czytaj więcej

Nabór wniosków do Programów z Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: nabór wniosków

Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego
Czytaj więcej

Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego "Miś" - 06.03.2023 r.

W dniu dzisiejszym seniorów z DDP "Złota Jesień" odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego "Miś" w Szczecinku. Dziękujemy za prezent oraz przecudny występ, który umilił seniorom czas.