Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek.

Celem działalności MCW jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę
lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
oraz przeciwdziałanie izolacji i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zadania MCW obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 • organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;
 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora;
 • opracowanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • inspirowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej.

Aktualności

Zajęcia manualne - 01.02.2023
Czytaj więcej

Zajęcia manualne - 01.02.2023

W ramach zajęć manualnych Seniorzy z DDP "Złota Jesień" wykonali przepiękne podkładki pod kubki.

Spotkanie młodzieży z Hufca Pracy w Szczecinku z Seniorami z DDP
Czytaj więcej

Spotkanie młodzieży z Hufca Pracy w Szczecinku z Seniorami z DDP "Złota Jesień" - 18.01.2023r.

W dniu dzisiejszym, seniorów z DDP "Złota Jesień" odwiedziła młodzież z Hufca Pracy 16-9 w Szczecinku. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka młodzież złożyła serdeczne życzenia oraz wręczyła seniorom ręcznie wykonane prześliczne kwiaty.

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie - ZUS
Czytaj więcej

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie - ZUS

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie - informacje ZUS