Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek.

Celem działalności MCW jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę
lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
oraz przeciwdziałanie izolacji i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zadania MCW obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 • organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;
 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora;
 • opracowanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • inspirowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej.

Aktualności

DZIEŃ SENIORA 15.11.2022 - 16.11.2022
Czytaj więcej

DZIEŃ SENIORA 15.11.2022 - 16.11.2022

Dni Seniora za nami. Pierwszego dnia Seniorzy celebrowali swoje święto spotykając się w szczecineckim zamku, gdzie odbyły się trzy bardzo ciekawe prelekcje. Drugiego dnia Seniorzy spotkali się ponownie, żeby wziąć udział w koncercie Krzysztofa Respondka. Wszystkim Seniorom życzymy jeszcze raz…