Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek.

Celem działalności MCW jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę
lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
oraz przeciwdziałanie izolacji i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zadania MCW obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 • organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;
 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora;
 • opracowanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • inspirowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej.

Aktualności

Zawieszenie naboru wniosków
Czytaj więcej

Zawieszenie naboru wniosków

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Przedłużenie naboru wniosków!
Czytaj więcej

Przedłużenie naboru wniosków!

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

OGŁOSZENIE
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

PRACA - OSOBA DO SPRZĄTANIA

Przedłużony nabór wniosków.
Czytaj więcej

Przedłużony nabór wniosków.

Program „Opieka Wytchnieniowa”