Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

Miejskie Centrum Wsparcia jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek.

Celem działalności MCW jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę
lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
oraz przeciwdziałanie izolacji i aktywizacja społeczna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zadania MCW obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 • organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;
 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora;
 • opracowanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • inspirowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej.

Aktualności

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn.
Czytaj więcej

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn. "Zaopiekowani" - 26.05.2023 r.

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym została zorganizowana wycieczka do Koszalina.

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn.
Czytaj więcej

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn. "Zaopiekowani" - 12.05.2023 r.

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym została zorganizowana wycieczka do Koszalina.

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn.
Czytaj więcej

Wycieczka do Koszalina - Projekt pn. "Zaopiekowani" - 28.04.2023 r.

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym została zorganizowana wycieczka do Koszalina.

Zajęcia manualne - 20.04.2023 r.
Czytaj więcej

Zajęcia manualne - 20.04.2023 r.

Zajęcia manualne z seniorami z DDP "Złota Jesień"

Uroczyste spotkanie Wielkanocne - 05.04.2023 r.
Czytaj więcej

Uroczyste spotkanie Wielkanocne - 05.04.2023 r.

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku życzy zdrowych i smacznych świąt oraz ciepłej rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole. !!!