Klub Samopomocy "Klub Seniora"

Klub Samopomocy "Klub Seniora" jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek zdolnych do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z samoobsługą.


Celem działalności jest integracja i aktywizacja społeczna, promocja zdrowego stylu życia
oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych osób starszych.

Siedziba Klubu Seniora znajduje się przy ul. Połczyńskiej 2 A  w Szczecinku.

Wszelkie informacje udzielane są osobiście w siedzibie Klubu Samopomocy "Klubu Seniora"
lub pod numerem telefonu: 94 37 453 24.