Klub samopomocy "Klub Seniora"

piątek, 24 listopada 2023

Nabór do Klubu samopomocy „Klub Seniora"  

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku informuje, że prowadzi nabór chętnych do udziału w Klubie samopomocy „Klub Seniora".


Klub Seniora jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek zdolnych do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z samoobsługą.


Celem działalności jest integracja i aktywizacja społeczna, promocja zdrowego stylu życia
oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych osób starszych. Siedziba Klubu Seniora znajduje się przy ul. Połczyńskiej 2 A  w Szczecinku.

Wszelkie informacje udzielane są osobiście w siedzibie Klubu Seniora
lub pod numerem telefonu: 94 37 453 24.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2 A.


Dokumentację można pobrać osobiście w siedzibie MCW lub pobrać ze strony internetowej.