Informacja o realizacji trwałości projektu pn."Zaopiekowani"

środa, 06 grudnia 2023

Projekt „ Zaopiekowani ”

 

Projekt „ Zaopiekowani ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Komunikat: Informacja o realizacji trwałość projektu „Zaopiekowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W związku z końcem realizacji projektu konkursowego nr RPZP.07.06.00-32-K014/21 „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020; - Miejskie Centrum Wsparcia  w Szczecinku potwierdza kontynuację  zachowania trwałości miejsc świadcz. usług społecznych utworzonych w projekcie w okresie  od 1.11.2023  r. do 30.05.2025 r. poprzez zapewnienie gotowość do świadczenia usług społecznych w formie: 
- 20 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w placówce - Klub Seniora, 
- 4 miejsc świadczenia usług asystenckich. 

Grupą docelową stanowią:
Osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałe na terenie Miasta Szczecinek, zdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z samoobsługą.

Szczegółowych informacji na temat warunków realizacji wyżej wymienionych usług wyżej wymienionego udziela Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku  ul. Połczyńska 2a,tel.: 94 37 453 24.