Harmonogram zajęć - Projekt pn. "Zaopiekowani" - Listopad 2022 r.

środa, 02 listopada 2022

 Projektu pn.: „Zaopiekowani” 

 

W ramach projektu pn.: „Zaopiekowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w miesiącu listopadzie odbędą się  zajęcia artystyczne,  muzyczne, ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii oraz zajęcia z rekreacji ruchowej - Nordic Walking według poniższego harmonogramu:

- zajęcia artystyczne:

08.11.2022 (wtorek) – 13:00 – 14:30
17.11.2022 (czwartek) - 13:00 – 14:30
25.11.2022 (piątek) – 13:00 – 15:15

- zajęcia muzyczne:

03.11.2022 (czwartek) – 09:15 – 10:45   - odwołane                                                                                        10.11.2022 (czwartek) – 09:15 – 10:45 - odwołane                                                                                         14.11.2022 (poniedziałek) - 09:15 – 10:45 - odwołane
17.11.2022 (czwartek) - 09:15 – 10:45 - odwołane                                                                                                   21.11.2022 (poniedziałek) - 09:15 - 10:45
24.11.2022 (czwartek) – 09:15 – 10:45                                                                                                                   28.11.2022 (poniedziałek) - 09:15 - 10:25 - odwołane                                                                                                                             

- zajęcia z rekreacji ruchowej - Nordic Walking:

02.11.2022 (środa) – 11:00 – 11:45                                                                                                                                    10.11.2022 (czwartek) - 11:00 – 11:45                                                                                                                         18.11.2022 (piątek) - 11:00 – 11:45
25.11.2022 (piątek) – 11:00 – 11:45
30.11.2022 (środa) – 11:00 – 11:45 
               

- ćwiczenia wspomagające sprawność ruchową z elementami fizjoterapii: 

04.11.2022 (piątek) – 12:00 – 14:00 
08.11.2022 (wtorek) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                    09.11.2022 (środa) – 12:00 – 14:00
10.11.2022 (czwartek) - 12:00 – 14:00
15.11.2022 (wtorek) – 12:00 – 14:00
16.11.2022 (środa) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                    17.11.2022 (czwartek) – 12:00 – 14:00
18.11.2022 (piątek) - 12:00 – 14:00
22.11.2022 (wtorek) – 12:00 – 14:00
23.11.2022 (środa) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                    24.11.2022 (czwartek) – 12:00 – 14:00
25.11.2022 (piątek) - 12:00 – 14:00
29.11.2022 (wtorek) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                    30.11.2022 (środa) – 12:00 – 14:00                                                                                                                                                                            

- zajęcia z rekreacji ruchowej z wykorzystaniem smovey

18.11.2022 (piątek) – 09:00 – 09:45                                                                                                                  28.11.2022 (poniedziałek) - 09:00 - 09:45

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wsparcia w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A.